Podróż samochodem

Aktualne porady i przewodniki od naszych specjalistów i innych podróżnych można otrzymać zapisując się w portalu Facebook na naszej stronie oraz dzwoniąc do naszych konsultantów po zakupie usługi w naszym biurze.

Podróż własnym transportem

Co najmniej tydzień przed wyjazdem klient otrzymuje, drogą pocztową lub zgłaszając się do cheap drugs biura, dokumenty podróży: voucher (talon, czek podróżny lub dokument kredytowy umożliwiający realizację świadczeń zamówionych przez biuro podróży u zagranicznego kontrahenta. Wymienione na voucherze świadczenia są przez klienta zapłacone i powinny być wydane w ilości i jakości zaznaczonej na voucherze), polisę ubezpieczeniową i mapkę dojazdową.

Klient musi sam opłacić autostrady podczas podróży. Opłaty za korzystanie z dróg i autostrad: w Austrii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i częściowo na Węgrzech i w Bułgarii konieczny jest zakup winiet (nalepka na szybę samochodu, stanowiąca dowód wniesienia opłaty drogowej lub autostradowej); w Chorwacji, Czarnogórze, Francji, Grecji, Hiszpanii i Włoszech płaci się bezpośrednio przy wjeździe i wyjeździe z odcinków autostrady. Więcej informacji udziela PZMOT.