Rainbow Tours: Premia dla ciekawych świata LATO 2014

Rainbow Tours - Premia dla ciekawych świata - lato 2014

Tabela z cenami oraz odpowiadającymi im wartościami vouchera:

Szczegółowe warunki i zasady promocji:

 1. Promocja dotyczy wszystkich wycieczek objazdowych oraz objazdowo-pobytowych z katalogu Rainbow Tours Lato 2014 sprzedanych w okresie od 01 do 28.02.2014.
 2. W czasie trwania promocji każda pojedyncza osoba z rezerwacji premiowana jest voucherem o określonym nominale (szczegóły w tabeli), który może być wykorzystany na kolejny, dowolny wyjazd (z wyłączeniem samych przelotów) z Rainbow Tours. Kolejny wyjazd musi odbywać się w terminie późniejszym od terminu imprezy premiowanej voucherem.
 3. Voucher jest ważny do 31 marca 2015 roku na wyjazdy Rainbow Tours (z wyłączeniem samych przelotów) odbywających się do końca paêdziernika 2015 roku.
 4. Voucher jest imienny i może z niego korzystać tylko i wyłącznie jego posiadacz.
 5. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę.
 6. Voucher można łączyć z promocjami i ofertami last minute oraz zniżkami z tytułu Karty Stałego Klienta.
 7. Voucher może być realizowany w salonach sprzedaży Rainbow Tours, call center oraz we wszystkich biurach agencyjnych posiadających ważną umowę z Rainbow Tours.
 8. Voucher jest ważny tylko z pieczątką biura oraz podpisem pracownika.
 9. Każdorazowe wykorzystanie vouchera wraz z jego numerem powinno być zgłoszone przez pracownika biura do help desku a skan przesłany na adres: helpdesk@rainbowtours.pl. Tel. 42 680 38 80.
 10. Z przyczyn technicznych możliwość drukowania voucherów istnieje tylko w systemie TRAVELLA.
 11. Na każdym voucherze znajduje się imię i nazwisko klienta, numer rezerwacji, data sprzedaży, kod agenta oraz numer vouchera.
 12. Możliwość drukowania vouchera istnieje tylko i wyłącznie przy statusie rezerwacji „sprzedana”.
 13. Rezygnacja klienta z wyjazdu premiowanego voucherem jest równoznaczna z anulacją vouchera. Fakt ten należy zgłosić do help desku.
 14. W przypadku anulacji przez Rainbow Tours wyjazdu premiowanego voucherem i wyboru przez klienta innej imprezy objazdowej z oferty – voucher nie traci ważności. Agent zobowiązany jest do poinformowania o decyzji klienta (czy decyduje się na inny wyjazd), do ręcznego wpisania na voucherze numeru nowej rezerwacji, podpisania i wysłania skanu do help desku: helpdesk@rainbowtours.pl. Klient nie może skorzystać z vouchera w przypadku zmiany z imprezy anulowanej na zaproponowany wyjazd zastępczy. Voucher jest ważny od następnego wyjazdu z Rainbow Tours.
 15. Każda zmiana dokonywana w rezerwacji z promocyjnym voucherem powinna być zgłoszona do help desku Rainbow Tours.
 16. Dzień 28 luty 2014 jest ostatnim dniem, w którym może zostać wydrukowany voucher. Z dniem 01.03.2014 opcja ta zostaje zablokowana, a tym samym możliwość skorzystania z promocji.
 17. Uwaga! Vouchera nie można łączyć z voucherem otrzymanym w poprzedniej edycji promocji Premia Dla Ciekawych Świata z lutego 2013 r.

Szczegóły oferty:

Biuro Podróży PERFEKT
tel. (75) 732 02 12 lub (75) 732 44 55
kom. 604 271 345
e-mail: perfekt@data.pl

Post Author: BP Perfekt