Zgłaszanie szkody dla poszczególnych ubezpieczen zawartych w Karcie Planeta Młodych

planeta-mlodych-zgloszenie-szkody

Z związku z częstymi pytaniami przypominamy, że każdy Posiadacz Karty Planeta Młodych ma obowiązek telefonicznego poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. o zdarzeniu w następstwie którego będzie korzystał z pomocy medycznej czy też ubiegał się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków lub Odpowiedzialności Cywilnej.

Jednocześnie przypominamy, że na pisemne zgłoszenie szkody z tytułu NNW poszkodowany ma 14 dni od daty zaistnienia zgłoszenia. Na pisemne zgłoszenie zdarzenia w następstwie, którego z polisy pokrywane będzie odszkodowanie z tytułu OC Ubezpieczony ma 5 dni od daty zdarzenia. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy medycznej, szkodę należy zgłosić telefonicznie przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku niemożności wcześniejszego zgłoszenia szkody przez poszkodowanego lub osobę towarzyszącą, np. z powodu działania siły wyższej szkodę należy zgłosić w przeciągu 5 dni od ustąpienia przyczyny

Wnioski zgłoszenia szkód z poszczególnych ubezpieczeń można pobrać ze strony:
www.planetamlodych.com.pl/?page_id=123

Numer do Centrum Pomocy TU Europa (+48 22 56898 63) znajduje się na odwrocie Karty Planeta Młodych.

 


Szczegóły oferty:

Biuro Podróży PERFEKT
tel. (75) 732 02 12 lub (75) 732 44 55
kom. 604 271 345
e-mail: perfekt@data.p

Post Author: BP Perfekt