Ubezpieczenia

 

axa-reklama

 

Oferujemy następujące zakresy ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie od kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) – KL
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy – OC
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego
  • Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
  • Ubezpieczenie kosztów wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej
  • Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegów w hotelu
  • Ubezpieczenie kosztów anulowania powrotu