Witryna internetowa Biura Podróży Perfekt jest udostępniania na warunkach opisanych poniżej.

Witryna internetowa Biura Podróży Perfekt jest dostępna w takim stanie w jakim użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel witryny, Biuro Podróży Perfekt nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań nie gwarantujemy, że informacje i ceny zawarte na naszych stronach sa wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

Biuro Podróży Perfekt zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Biuro Podróży Perfekt nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania niniejszych witryn. Ponadto wszelka zawartość witryny ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.perfekt.boleslawiec.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

Dane rejestrowe Biura Podróży Perfekt:

Biuro Usług Turystycznych i Artystycznych „Perfekt” Krystyna Juszkiewicz
59-700 Bolesławiec, ul. Sierpnia 80 nr 7/9
NIP 612-107-94-75
REGON 230172480