Zgłaszanie szkody dla poszczególnych ubezpieczen zawartych w Karcie Planeta Młodych

Z związku z częstymi pytaniami przypominamy, że każdy Posiadacz Karty Planeta Młodych ma obowiązek telefonicznego poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. o zdarzeniu w następstwie którego będzie korzystał z pomocy medycznej czy też ubiegał się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków lub Odpowiedzialności Cywilnej. Jednocześnie przypominamy, że na pisemne zgłoszenie szkody z tytułu […]

Karta Planeta Młodych dla amatorów sportów wodnych

Karta Planeta Młodych to świetne rozwianie dla amatorów sportów wodnych. Karty w wariantach Travel Sport D i Travel Sport A zawierający pakiet ubezpieczeniowy ( ubezpieczenie KL 60 tyś EUR, OC w trakcie uprawiania sportu 25 tyś EUR oraz NNW 7 tyś PLN lub 20 tyś PLN) obejmujący uprawianie Sportów Wysokiego Ryzyka jak : nurkowanie z […]