Zgłaszanie szkody dla poszczególnych ubezpieczen zawartych w Karcie Planeta Młodych

Z związku z częstymi pytaniami przypominamy, że każdy Posiadacz Karty Planeta Młodych ma obowiązek telefonicznego poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. o zdarzeniu w następstwie którego będzie korzystał z pomocy medycznej czy też ubiegał się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków lub Odpowiedzialności Cywilnej. Jednocześnie przypominamy, że na pisemne zgłoszenie szkody z tytułu […]